Postavenie terasy z Kvh hranolov a pokrytie plným polykarbonátom v obci Ruská Nová Ves