Pokrytie väznikového krovu krytinou Tondach samba v Prešove